2022. március 11. Hangverseny Nemzeti Ünnepümkre

15